Wetsvoorstel online kansspelen brengt regels en realiteit met elkaar in overeenstemming

Wetsvoorstel online kansspelen brengt regels en realiteit met elkaar in overeenstemming

Na jaren van voorbereiding het kabinet het wetsvoorstel kansspelen op afstand naar de Tweede Kamer gestuurd. Speel Verantwoord is verheugd dat de vijftig jaar oude kansspelwetgeving aangepast wordt aan realiteit van de 21e eeuw en online kansspelen in Nederland gereguleerd gaan worden. Wel zijn er zorgen over de kanalisatiegraad: de mate waarin Nederlandse spelers gebruik (kunnen) gaan maken van het gereguleerde alternatief.

Rutger-Jan Hebben, directeur Speel Verantwoord: “Het kabinet heeft een ambitie om tot slechts 80% kanalisatie te komen. Dit betekend dat geaccepteerd wordt dat 200.000 mensen van de 1 miljoen mensen die nu al online een gokje wagen dat in een niet gereguleerde omgeving blijft doen. Wij roepen de Tweede Kamer op om haar verantwoordelijkheid te nemen en aanpassingen te doen die leiden tot een kanalisatie van 95% of hoger.”

 

Mate van kanalisatie is sleutel tot succesvol beleid

In de digitale wereld is het niet gereguleerde, bijvoorbeeld Aziatische online kansspelaanbod, binnen enkele muisklikken bereikbaar. Speel Verantwoord onderschrijft de wens van het kabinet om de consument een veilige en verantwoorde spelomgeving te bieden. Het Nederlandse online aanbod moet daarom voldoende aantrekkelijk zijn in spelplezier, spelaanbod en spelveiligheid. Degelijke wet- en regelgeving moeten dit mogelijk maken. Zoals in het wetvoorstel wordt gesteld, speelt daarnaast het tarief van de kansspelbelasting en de totale kostendruk een belangrijke rol. Hoe lager het tarief en de kostendruk, hoe hoger de kanalisatie.

Hebben: ” Ik constateer dat het voorgestelde belastingtarief van 20% in combinatie met de overige wet-en regelgeving pas na drie jaar leidt tot een kanalisatie van slechts 80%. Een belastingtarief van 10% gecombineerd met dezelfde degelijke wet en regelgeving leidt er toe dat 95% van de spelers in Nederlandse gereguleerde markt gaat spelen. Dat noem ik pas consumentenbescherming.”

Speel Verantwoord is blij dat het kabinet het voornemen om online bingo uit te sluiten van regulering heeft laten varen. Dit zou hebben geleid tot doelbewust uitsluiten van enkele honderdduizenden mensen van het gereguleerde alternatief. Ook biedt het wetsvoorstel een gereguleerd kader voor het huidige internet aanbod van bestaande Nederlandse vergunninghouders.

 

Kanalisatie, belastingtarief en sport

Hoe hoger de kanalisatie hoe meer geld beschikbaar komt voor sport. Onderstaande tabel geeft aan wat de effecten zijn van belastingheffing op de additionele inkomsten voor de sport – bovenop de afdrachten die huidige in Nederland vergunde aanbieders al doen. Bij een kansspelbelasting van tien procent vloeit er over de periode 2015 – 2018 €77 miljoen meer richting de sport  in de vorm van sponsopring en streaming rechten.

 

Online kansspelmarkt 2015 – 2018 Kansspelbelasting: 10%  Kansspelbelasting: 20% 
Kanalisatie van .com naar .nl 94.7% 70.3%
Marktomvang kansspelmarkt* €1441 miljoen €843 miljoen
Geschatte sponsorbijdrage €50.4 miljoen €29.5 miljoen
Geschatte investeringen in sport €118.9 miljoen €62.5 miljoen
Totale extra afdracht aan de sport €169.3 miljoen €92.1 miljoen

Bron: H2 Gambling Capital, 16 januari 2014

*gemeten naar netto speelresultaat (NSR), zijnde het bruto speelresultaat (BSR) na betaling kansspelbelasting (KSB)

 Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.