Wedindustrie verwelkomt IOC-aanbevelingen rond integriteit in sport

Wedindustrie verwelkomt IOC-aanbevelingen rond integriteit in sport

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft op het eerste International Forum for Sports Integrity (IFSI) in Lausanne nieuwe aanbelevingen aangenomen gericht op het beschermen van de integriteit van de sport. ESSA, het integriteitsorgaan van de kansspelindustrie waar meerdere leden van Speel Verantwoord lid van zijn, is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze aanbevelingen en onderschrijft ze volledig.

Het IOC heeft bij het opstellen van deze aanbevelingen intensief samengewerkt met verschillende betrokken partijen, waaronder ESSA. De aanbevelingen, aangenomen tijdens IFSI, bouwen voort op het succes van eerdere maatregelen die genomen zijn met het oog op de bestrijding van match-fixing.

“We zijn blij dat we onderdeel hebben kunnen zijn van dit initiatief. Deze aanbevelingen van het IOC vormen een belangrijke mijlpaal in de strijd die sportfederaties en de kansspelindustrie samen voeren om de sport schoon te houden en consumenten, kansspelaanbieders en atleren te beschermen tegen deze vorm van criminaliteit”, stelt Mike O’Kane, voorzitter van ESSA opgetogen.

Hij vervolgt: “De totstandkoming van de aanbevelingen toont aan dat de initiatieven die het IOC ontplooit om de sport schoon te houden ook gedeeld worden door de wedkantoren, en benadrukt het belang van samenwerking om match-fixing en andere vormen van criminaliteit te voorkomen. Samenwerking is en blijft nu eenmaal cruciaal.”

De aanbevelingen houden in:

  • Het vergroten van het bereik van educatie aan atleten;
  • Het creëeren van nationale integriteitsplatformen;
  • Het ontwikkelen van een gecoördineerde benadering voor het uitwisselen van informatie;
  • Het consolideren van IOC’s Integrity Betting Intelligence System (IBIS);
  • Het stimuleren van overheden om de Conventie over match-fixing van de Raad van Europa te ondertekenen;
  • Het stellen van minimum-straffen voor match-fixing.

“Educatie van atleten, het ontwikkelen van relaties tussen betrokken partijen en het uitwisselen van informatie zijn al lange tijd onderdeel van de kernstrategie van ESSA, en we blijven het belang hiervan inzien”, zegt O’Kane. “We zijn het IOC dank verschuldigd voor het feit dat zij de wedindustrie de kans geeft om bij te dragen aan discussies rond de integriteit van sport. Dit is onzes inziens de effectieve manier van samenwerking.”

“We moeten voortborduren op deze aanbevelingen, en de brede, open en transparante discussie voortzetten. ESSA’s leden zijn verantwoordelijke aanbieders, die zeer bereid zijn data over verdachte wedpatronen te delen. Alle Europese lidstaten zouden de Conventie moeten ondertekenen. Zo wordt het voor wedkantoren mogelijk om vertrouwelijke data te delen met nationale platformen, in een beschermde omgeving. Het feit blijft dat ESSA-leden een hoge standaard hebben gesteld voor het beschermen van hun klanten tegen match-fixing”, sluit O’Kane af.

Een volledig overzicht van de aanbevelingen van het IOC is hier te vinden. Zie de website van ESSA voor meer informatie over haar activiteiten. ESSA is te volgen op Twitter via @ESSA_Betting.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.