Vergunning Lotto en paardenrennen onjuist verleend

Vergunning Lotto en paardenrennen onjuist verleend

De rechtbank Den Haag heeft de afgelopen weken in twee vonnissen bepaald dat dat de vergunningen van de Lotto en voor weddenschappen op paardenrennen niet op de juiste wijze zijn verstrekt. Dit is in strijd met het Betfair-arrest van de Raad van State en Europese regelgeving. Volgens de rechter hebben de Lotto en de paardenrennen onterecht onderhands een vergunning gekregen.

De Kansspelautoriteit (KSA) had volgens de rechter een transparante gunningsprocedure moeten voeren waarbij ook andere geïnteresseerden mee hadden kunnen dingen naar de vergunningen die nu aan de Lotto en de paardenrennen zijn toegekend. De KSA verleende de vergunningen onderhands in opdracht van het kabinet. Het laatste woord in deze zaken is nog niet gezegd. De verwachting is er hoger beroep zal worden ingesteld.

Modernisering Nederlands kansspelbeleid

De discussie over de Lotto en paardenrennen vergunningen staat niet op zichzelf. Deze moet gezien worden vanuit de brede discussie over de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. De huidige wetgeving stamt uit 1964. De kansspelmarkt zag er toen wezenlijk anders uit. Internet bestond nog niet. We kenden de Staatsloterij en enkele kleine loterijen. Ook zou het nog ruim tien jaar duren voordat Holland Casino de deuren zou openen. Ondertussen werd de kansspelmarkt verdeeld in keurige monopolies.

Nu – ruim 50 jaar later – zijn de monopolies door de opkomst van internetkansspelen niet langer houdbaar. Vlak voor de zomer stemde de Tweede Kamer in ruime meerderheid in met de wetsvoorstel kansspelen op afstand. Hiermee werd de eerste stap gezet om online kansspelen te reguleren. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer dat het hopelijk snel zal bespreken zodat de kansspelwetgeving in overeenstemming wordt gebracht met de realiteit van de 21e eeuw.

 Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.