Regulering online kansspelen levert sport extra inkomsten op

Regulering online kansspelen levert sport extra inkomsten op

Een veel gehoorde verwachting is dat een eventuele regulering van online kansspelen zou leiden tot kannibalisatie van het marktaandeel van de op dit moment in Nederland vergunde aanbieders van kansspelen. Hierbij vreest men vooral voor Toto. Immers: het Toto-product zou grote gelijkenissen vertonen met het product dat online kansspelaanbieders ook willen aanbieden. Hierdoor zou de omzet van de Toto stevig onder druk komen te staan, wat onder meer zou leiden tot een verminderde afdracht aan goede doelen en sport.

Een blik op de cijfers ontkracht dit beeld echter volledig. Blijkens het jaarverslag van De Lotto, getiteld Hollands Glorie, heeft Toto over 2014 een omzet gehaald van 68.7 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 28 procent ten opzichte van 2013, waarin Toto 53.7 miljoen euro omzet haalde. Dit is een direct gevolg van de strategische keuze additionele investeringen te doen in het merk Toto. Waar was voorzien dat deze zouden leiden tot stabilisering van de omzet, heeft Toto dus forse groei bewerktstelligd.

De cijfers over 2014 passen binnen de algehele trend van de laatste zes jaar, waarin te zien is dat de omzet van Toto jaarlijks een forse stijging heeft doorgemaakt. Sinds 2009, waarin een omzet van 26 miljoen euro werd gerealiseerd, is de omzet van Toto met 164% gestegen. De jaarlijkste stijging in omzet sinds 2009 was respectievelijk 17 procent (2010), 29 procent (2011), 14 procent (2012), 20 procent (2013) en, zoals hierboven beschreven, 28 procent (2014).

Omzet Toto

De omzetcijfers van Toto plaatsen het debat over kannibalisatie in een ander perspectief. Juist in een periode waarin het online wedden een vlucht heeft genomen, presteert Toto erg goed. Anno 2015 is er een miljoen Nederlanders dat deelneemt aan online kansspelen, maar overtreft de jaaromzet van Toto haar eigen verwachting en is deze zelfs hoger dan ooit. Het is niet zo dat online kansspelen ‘naar Nederland komen’ en dat Toto de deur kan sluiten. Online kansspelen trekken al een miljoen Nederlanders, en desondanks schrijft Toto jaar op jaar geweldige resultaten. Het toont wederom aan: regulering van online kansspelen leidt via sponsoring juist tot extra inkomsten voor de sport. De omzetcijfers van Toto tonen immers zelf aan dat er van kannibalisatie geen sprake is.

 Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.