Reactie Speel Verantwoord op de consultatie besluit kansspelen op afstand

Reactie Speel Verantwoord op de consultatie besluit kansspelen op afstand

Nederland kent de hoogste internetpenetratiegraad in Europa. Gezien het open en grensoverschrijdende karakter van internet is het dan ook niet raar dat er in Nederland meer dan een miljoen mensen deelnemen aan online kansspelen. In 2014 liep Nederland nog voorop in de regulering van online kansspelen. Nu anno 2018 is Nederland een van de laatste Europese landen waar nog gereguleerd moet worden, helaas een zeer langdurig proces. Vanuit de gedachte van de consumentenbescherming is het daarom de hoogste tijd dat deze Nederlandse consumenten ook toegang krijgen tot een Nederlands gereguleerd online kansspelaanbod.

Wanneer de wet- en regelgeving uit de verschillende EU-lidstaten wordt vergeleken steekt de voorliggende Nederlandse wet- en regelgeving daar met kop en schouders bovenuit. Geen land in Europa heeft de bescherming van de consument en het tegengaan van kansspelverslaving zo stevig verankerd.  Logisch, want dit zijn al decennialang de terechte ankerpunten van het Nederlandse kansspelbeleid, die ook door de deelnemers binnen Speel Verantwoord worden onderschreven.

Zeker in vergelijking met de wet en regelgeving in ander jurisdicties zijn de regels in Nederlands zeer prescriptief. Daarnaast zijn de regels in het besluit op veel punten gedetailleerd en op andere punten weer vaag. Met name waar het gaat om zaken die ingevuld kunnen worden bij Ministeriële Regeling.

Het besluit leest alsof er in de regelgeving van uitgegaan wordt dat de consument voornamelijk vanaf zijn desktopcomputer deelneemt aan online kansspelen. De realiteit is dat ongeveer de helft van de consumenten speelt via de smartphone of tablet en dit aandeel de komende jaren toe zal nemen. Hierdoor ontstaan er praktische problemen voor bijvoorbeeld het zichtbaar maken van speeltijd, spelwinst en -verlies dat op een klein scherm lastig is.

Kanalisatie is het doel van de regulering van online kansspelen. Voorwaarde voor een hoge kanalisatiegraad is een attractief aanbod voor de consument, zo stelt ook de Minister in de nota van toelichting bij de consultatie. Het amendement Mei Li Vos – Van Wijngaarden heeft het tarief van de kansspelbelasting van 20 naar 29 procent verhoogd. Mede hierdoor staat de kanalisatie stevig onder druk, zoals ook de Kansspelautoriteit in haar jaarverslag 2017 opmerkt. De vraag die voor ligt is of dit in combinatie met het voorliggende pakket aan maatregelen de consument in grote getalen weet te verleiden het gereguleerde aanbod boven het niet-gereguleerde alternatief te kiezen.

De meer dan duizend schriftelijke vragen die zijn gesteld gedurende het wetgevingsproces, de debatten die zijn gevoerd, politieke afspraken in regeerakkoorden en aangenomen moties en amendementen hebben geleid tot het voorliggende concept besluit kansspelen op afstand.Daarmee is het voorliggende pakket aan maatregelen de resultante van keuzes om politiek draagvlak voor regulering te verkrijgen. Kijkend naar het totaal pakket levert dat praktische problemen op in de uitvoering, is het weinig attractief en dient het de kanalisatie niet. Het is de opvatting van Speel Verantwoord dat bepaalde maatregelen anders vormgegeven worden, waardoor de speelbeleving beter wordt, maar consumentenbescherming niet in het geding komt. Speel Verantwoord roept de Minister dan ook op nog eens opnieuw naar het totaalpakket aan maatregelen te kijken vanuit het perspectief van kanalisatie. Een hoge kanalisatie is immers de beste consumentenbescherming die er is.

De volledige reactie van Speel Verantwoord is hier te downloaden.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.