Online regulering = consumentenbescherming

Online regulering = consumentenbescherming

De belangrijkste doelstelling van de regulering van online kansspelen is er voor te zorgen dat de 1 miljoen mensen die nu als online een gokje wagen een veilig, verantwoord en attractief aanbod krijgen. De noemen we kanalisatie. Hoge mate van kanalisatie draagt bij aan goede consumentenbescherming, de hoeksteen van het Nederlandse kansspelbeleid. De regulering van online kansspelen gaat dus niet over het belastingtarief dat aanbieders van speelautomaten of Holland Casino nu betalen. De klacht van de speelautomaten aanbieders dat een gedifferentieerd belastingtarief voor online en landbased aanbod staatssteun zou zijn is dan ook onzin.

Gedifferentieerde tarieven elders in Europa voor online en landbased waren gezien de beleidsdoelstelling van kanalisatie voor de Europese Commissie geen reden voor ingrijpen. De speelautomatensector is vooral uit op een verlaging van het huidige landbased belastingtarief. Commercieel gezien begrijpelijk, iedere procent verlaging van de kansspelbelasting levert miljoenen aan extra winst op. Zolang dat niet leidt tot een verhoging van het voorgestelde tarief van 20 % voor online is daar ook geen bezwaar tegen. Als dat wel leidt tot een verhoging van het online tarief dan zal dat leiden tot een verslechtering van de kanalisatie en dat is niet in het belang van de consument. Bij de regulering van online kansspelen elders in Europa is een duidelijk verband aangetoond tussen de hoogte van de kansspelbelasting en de mate van kanalisatie. Hoe hoger de belasting hoe lager de kanalisatie. Het door het kabinet voorgestelde tarief van 20 % kansspelbelasting leidt tot een kanalisatie van 80 %. Ter vergelijking 10% kansspelbelasting leidt tot 95% kanalisatie, 29% kansspelbelasting leidt tot 63% kanalisatie. Met een kanalisatiedoel van 80% wordt geaccepteerd dat nog steeds 20 % van de consumenten in een niet gereguleerd alternatief speelt. Hoezo consumentenbescherming? Verhoging van het belastingtarief leidt tot een verdere verslechtering van de kanalisatie, dit is slecht voor de consumentenbescherming, vermindert de belastinginkomsten en beperkt nieuwe inkomsten voor de sport uit sponsoring en live streaming.

Speel Verantwoord pleit voor zodanige regelgeving en belastingdruk dat de 1 miljoen Nederlanders die nu al online spelen dat straks ook blijven doen. Regulering moet dan ook leiden tot een veilig, verantwoord en attractief aanbod. Hoe stringenter de regels en hoe beperkter het spelaanbod hoe lager de kanalisatie. De consument zoekt online de weg van de minste weerstand. Duurt een registratieproces te lang, wordt de consument te veel betutteld, of voldoet het spelaanbod niet aan de wensen van de consument dan is hij een muisklik verwijderd van niet gereguleerd, Aziatisch aanbod waar hij zijn gang kan gaan.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.