Online kansspelen zijn goed voor sport

Online kansspelen zijn goed voor sport

De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) heeft in Unibet, een beursgenoteerde Europese aanbieder van online sportweddenschappen, een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over een contract voor vier jaren dat ingaat op 1 januari 2017 en een totale waarde van 7 miljoen euro vertegenwoordigt. Vooruitlopend op de wet Kansspelen op Afstand (KOA) toont Unibet dat de online kansspelindustrie daadwerkelijk duurzaam wil investeren in de sport.

De overeenkomst tussen Unibet en de KNWU staat model voor een moderne, aanvullende en innovatieve vorm van sportfinanciering.

Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA)

De waarde en duur van de sponsorovereenkomst zijn onder voorbehoud dat Unibet een licentie krijgt en online aanbieders de markt tegen een werkbaar belastingtarief mogen betreden. De overeenkomst is gebaseerd op het kabinetsvoorstel dat uitgaat van een tarief van 20% kansspelbelasting voor deze aanbieders . Kamerleden van VVD en PvdA hebben onlangs amendementen ingediend om het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand aan te passen en online kansspelaanbieders een belastingtarief van 29% op te leggen. Bij dit internationaal hoge tarief van 29% worden de sponsor- en investeringsmogelijkheden van online aanbieders danig beperkt. Er zal dan onvoldoende budgettair ruimte overblijven voor grootschalige sportsponsoring zoals deze nu met de KNWU is voorzien.

Het is aan Kamer en kabinet op om ook voor online aanbieders financiële mogelijkheden te scheppen voor de ondersteuning van de sport. Dat is bij een belastingtarief van 29% niet mogelijk. De loterijen hebben speciale belastingfaciliteiten om de sport te kunnen steunen. Het zou logisch zijn dat online aanbieders dezelfde behandeling krijgen, zodat er een extra inkomstenstroom voor de sport ontstaat.

Het wetsvoorstel KOA wordt dit voorjaar in de Tweede Kamer behandeld.

Een weergave van de persconferentie waarop de overeenkomst tussen de KNWU en Unibet werd aangekondigd is hier te vinden!Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.