Online Kansspelen Onderdeel van 4e Anti-Witwas Richtlijn

Online Kansspelen Onderdeel van 4e Anti-Witwas Richtlijn

Online Kansspelen worden in hun geheel opgenomen in de 4e Anti-Witwas Richtlijn van de Europese Unie. Dit betekent dat de online kansspelindustrie te maken zal krijgen met eenduidige regelgeving in de gehele Europese Unie als het gaat om het tegengaan van witwassen. SpeelVerantwoord, de branche-organisatie van in Europa vergunde online kansspelaanbieders, juicht deze ontwikkeling toe. De European Gambling and Betting Association (EGBA), waar SpeelVerantwoord aan verbonden is, heeft hierin een actieve rol gespeeld.

Maarten Haijer, Secretaris-Generaal van EGBA: “De nieuwe Richtlijn zorgt ervoor dat in Europa vergunde online kansspelaanbieders voortaan moeten voldoen aan één set van regels rond voorkomen van witwassen, in plaats van te moeten gehoorzamen aan 28 afzonderlijke vormen van regelgeving van iedere lidstaat. Alle vormen van kansspelen zullen vallen onder de bij de Richtlijn horende risicoanalyse, behoudens offline casino’s waarin vaak grotere bedragen omgaan dan online. Onze leden bieden alleen elektronische betaaloplossingen en accepteren geen contante betalingen. De EGBA heeft er daarom alle vertrouwen in dat de Richtlijn zal bijdragen aan de veiligheid van in Europa gereguleerde online kansspeldiensten.”

Haijer gaat verder: “Het opnemen van online kansspelen in de Richtlijn draagt bij aan de groeiende hoeveelheid Europese regelgeving die toepasbaar is op de online kansspelindustrie. De EGBA roept de Europese Commissie op om met additionele initiatieven te komen, om zo de fragmentatie van regelgeving in de Europese Unie waar onze leden mee kampen verder te reduceren. Consumenten, en online kansspelaanbieders zelf, zullen profiteren van een meer geharmoniseerde benadering van online kansspelen, op Europees niveau.”Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.