Online gokken: aanbieders positief over samenwerkingsovereenkomst EU lidstaten

Online gokken: aanbieders positief over samenwerkingsovereenkomst EU lidstaten

Speel Verantwoord, de branche organisatie van de online kansspelaanbieders in Nederland verwelkomt de op 27 november jl. gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de nationale toezichthouders op de kansspelsector in Europa. Deze grensoverschrijdende samenwerking zal zorgen voor de structurele uitwisseling van informatie en ‘best practices’ en het verminderen van onnodige administratieve lasten voor aanbieders.

De afspraken zijn onderdeel van de lopende uitvoering van het actieplan van de Europese Commissie ‘Een breed Europees kader voor onlinegokken’ uit 2012. De vandaag ondertekende overeenkomst is een vrijwillige samenwerking, er is geen sprake van Europese wetgeving zoals bij de mededingen of telecom het geval is. Wel is het een cruciale stap in het opbouwen van vertrouwen tussen de lidstaten, toezichthouders en aanbieders. Door de uitwisseling van informatie kunnen lidstaten op een efficiëntere wijze hun doelstellingen voor het kansspelbeleid verwezenlijken. Voor de aanbieders betekent de overeenkomst hopelijk minder administratieve lasten door bijvoorbeeld wederzijdse erkenning van testen en controles op eerlijk spel en consumentenbescherming.

Rutger-Jan Hebben, directeur Speel Verantwoord: “De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten is een cruciale stap in het opbouwen van vertrouwen in deze inherent grensoverschrijdende sector. Het terugdringen van administratieve lasten door het voorkomen van dubbelwerk moet met prioriteit worden aangepakt.”

Hebben vervolgt: “De samenwerking draagt hopelijk ook bij aan snelle en efficiënte regulering van de online kansspelmarkt in Nederland. Een belangrijke les die meteen geleerd kan worden is dat succesvolle regulering van online kansspelen en goede consumentenbescherming afhangt van de mate waarin de Nederlandse burger gebruik gaat maken van het gereguleerde aanbod. Dit noemen we kanalisatie. Ervaringen elders in Europa hebben geleerd dat een kansspelbelasting boven de 20% funest is voor de kanalisatie en daarmee voor de consumentenbescherming. Wij roepen de Nederlandse wetgever dan ook op vast te blijven houden aan een kansspelbelasting van 20% voor online kansspelen.”Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.