Online markt geen €500 miljoen

Online markt geen €500 miljoen

Online kansspelaanbieders herkennen zich niet in de vandaag door Holland Casino genoemde cijfers over de omvang van de online kansspelmarkt. Holland Casino beweert op basis van een opiniepeiling van Motivaction dat de online kansspelmarkt een omvang heeft van €500 miljoen. Op basis van de daadwerkelijke omzetcijfers over 2014 komen de online kansspelaanbieders tot een schatting van tussen de €218 en €245 miljoen. Deze schatting is tot stand gekomen nadat een aantal online kansspelaanbieders haar goedgekeurde cijfers voor de Nederlandse markt bij een Engelse notaris heeft gedeponeerd. Deze heeft de cijfers bij elkaar opgeteld en geëxtrapoleerd, waarna bovengenoemde schatting is gemaakt van de online kansspelmarkt in Nederland.

Internationale vergelijking
De vergelijking die Holland Casino en professor Cools in het Algemeen Dagblad maken met de Deense markt gaat mank. De omzet op de Deense markt wordt vermenigvuldigd met een factor naar rato van de bevolkingsomvang. Dit is geen adequate meetmethode. Indien dezelfde redeneerwijze zou worden toegepast op Spanje zou de Nederlandse online markt slechts ca. €70 miljoen groot zijn, een derde deel van de Spaanse markt van €215 miljoen. Bovendien zijn vergelijkingen op basis van inwonertal in reeds gereguleerde markten riskant. In een vergelijking met Denemarken zou de Spaanse online markt ruim €2 miljard moeten zijn, terwijl deze in werkelijkheid €215 miljoen is. De online kansspelbelasting in Spanje is 25%, in Denemarken 20%. Dat geeft aan dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de hoogte van de belasting, de omvang van de markt en daarmee met het aantal mensen dat gebruik maakt van het gereguleerde aanbod. Dit laatste noemen we kanalisatie en daarmee raken we de kern van het kansspelbeleid: het gaat om consumentenbescherming. Hoe hoger de kanalisatie, hoe meer consumenten beschermd zijn door de Nederlandse wet- en regelgeving.

Succesvolle regulering afhankelijk van de hoogte van de belasting
Onderzoek van de Europese Commissie toonde eerder al aan dat 20% kansspelbelasting het maximale is om een fatsoenlijke regulering van de grond te krijgen. De concurrentie op de online kansspelmarkt is groot, met alternatief, niet-gereguleerd aanbod (veelal Aziatisch) voortdurend op slechts een muisklik afstand. Daarom wordt circa 95% vaan de ingelegde gelden uitgekeerd als prijzengeld. De 5% die overblijft is de brutomarge van de aanbieder. Op basis van analyse van openbare jaarverslagen van online aanbieders blijkt dat 80% van de bruto marge opgaat aan kosten (ict, marketing, personeel etc.). Dan blijft er nog 20% over om de belasting te kunnen betalen. Gaat de belasting omhoog dan moet het uitkeringspercentage omlaag, waardoor het aanbod minder aantrekkelijk wordt. De speler zoekt vervolgens een beter alternatief in een niet-gereguleerde markt.

Bescherming kwetsbare speler
De vraag naar kansspelen is zeer elastisch; spelers reageren scherp op kleine verschillen indien één klik verderop een aanzienlijk beter (prijzen)aanbod bestaat. Derhalve is de kans groot dat men daar verder speelt. In dat domein is echter volstrekt onbekend hoe verantwoord het aanbod is, in termen van fraude, witwassen of –bovenal- verslavingspreventie. Spelers die gevoelig zijn voor de prijselasticiteit zijn vaak spelers die hoog frequent spelen. Vanuit het preventiebeleid zijn het juist deze spelers die binnen het gereguleerde alternatief zouden moeten spelen. Het creëren van een aantrekkelijk online aanbod in de Nederlandse markt is dus een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve bescherming van Nederlandse spelers.

Verschil online en landgebonden aanbod
Wij snappen best dat Holland Casino en ook de speelautomaten sector een lager belastingtarief willen voor hun huidige aanbod, maar het gaat nu expliciet om het reguleren van de (grijze) online markt. Niet om het reguleren van de markt voor casino’s en speelautomaten, die is al gereguleerd. Los van het kanalisatie argument is er goede grond om voor online ander tarief te kiezen want er is sprake van:
1 verschil in spelbeleving en spelsoorten.
2 verschil in business model
3 de online en offline markt zijn verschillende markten

Dit verschil werd ook expliciet erkent door de vertegenwoordigers Olders en Huffnagel van de speelautomatensector tijdens de Hoorzitting Kansspelen op Afstand, op donderdag 21 mei jongstleden. Online aanbod is anders dan landgebonden aanbod en kan daarom ook anders belast worden. De door de speelautomatensector en Holland Casino geclaimde fiscale neutraliteit is niet van toepassing omdat er geen btw geheven wordt, maar kansspelbelasting dat wordt ingezet als beleidsinstrument om de kanalisatie tot stand te brengen. Overigens kennen wij op dit moment al een gedifferentieerd KSB tarief. Holland Casino en de speelautomaten sector betalen 29% over het bruto spelresultaat, de loterijen 29 % over het prijzengeld met een vrijstelling van €449. Aan de bestaande fiscale differentiatie voegt het wetsvoorstel kansspelen op afstand nog een scenario toe.

In Europeesrechtelijke context is een gedifferentieerd online tarief mogelijk en wordt het ook in diverse Lidstaten concreet toegepast. Een en ander wordt door de Europese Commissie uitdrukkelijk goedgekeurd en zelfs wenselijk geacht als beleidsondersteunende maatregel.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.