Kansspelbelasting

Sinds 1 juli 2008 kent Nederland een kansspelbelasting van 29 procent. Dit lijkt eenduidig maar is het niet. In de praktijk wordt de belasting op verschillende manieren geheven. Bovendien zijn er vrijstellingen. Zo betaalt Holland Casino 29 procent kansspelbelasting over het bruto spelresultaat (inzet minus de prijzen). De loterijen betalen 29 procent kansspelbelasting op de prijs en hebben verder een vrijstelling van kansspelbelasting voor prijzen tot €450. Een zeer aanzienlijk deel van de prijzen valt onder deze categorie, waardoor de loterijen omgerekend effectief circa 10 procent kansspelbelasting over het bruto spelresultaat afdragen.

De discussie over de kansspelbelasting in Nederland vloeit direct voort uit de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid.

Kansspelbeleid in Nederland

Het doel van het kansspelbeleid is bescherming van de consument en het tegengaan van kansspelverslaving. De overheid wil dit bereiken door het faciliteren van een veilig, verantwoord en attractief aanbod. Dit is opgenomen in de wet op de kansspelen uit 1964 en resulteert in de volgende regels:

 • Veilig aanbod: de consument moet uit kunnen gaan van eerlijk spel, dat de betalingen veilig verlopen en dat hij zijn gewonnen geld uitgekeerd krijgt.
 • Verantwoord aanbod: het spel moet altijd spel blijven. Consument en aanbieder hebben daarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid. De consument kent en bewaakt zijn eigen grenzen. De aanbieder biedt de consument zelftests aan en monitort het spelgedrag en houdt deze waar nodig de consument een spiegel voor wanneer het spel geen spel meer dreigt te zijn. Uiteindelijk kan dit leiden tot uitsluiting van het spel. Gelukkig is 98 procent van de online spelers tevreden spelers.
 • Attractief aanbod: het spelaanbod in de gereguleerde markt moet aantrekkelijk zijn en blijven voor de speler. Het niet gereguleerde alternatief is slechts een muisklik verwijderd. Het spelaanbod moet daarom niet gelimiteerd worden.

Kanalisatie

Vanuit de gedachte van het kansspelbeleid wil de overheid dat zoveel mogelijk Nederlander gebruik maken van het gereguleerde aanbod. De mate waarin dat gebeurd wordt kanalisatie genoemd. De mate van kanalisatie wordt beïnvloed door twee factoren: de zwaarte van de regulering en hoogte van de kansspelbelasting.

 1. Regulering moet leiden tot een veilig, verantwoord en attractief aanbod. Hoe stringenter de regels en hoe beperkter het spelaanbod hoe lager de kanalisatie. De consument zoekt online de weg van de minste weerstand. Duurt een registratieproces te lang, wordt de consument te veel betutteld, of voldoet het spelaanbod niet aan de wensen van de consument dan is hij een muisklik verwijderd van niet gereguleerd aanbod waar hij zijn gang kan gaan.
 2. Bij de regulering van online kansspelen elders in Europa is een duidelijk verband aangetoond tussen de hoogte van de kansspelbelasting en de mate van kanalisatie. Hoe hoger de belasting hoe lager de kanalisatie. Het door het kabinet voorgestelde tarief van 20 procent kansspelbelasting leidt in het vierde jaar na regulering tot een kanalisatie van slechts 76.2 procent. Hiermee wordt geaccepteerd dat nog steeds bijna 24 procent van de consumenten in een niet gereguleerd alternatief speelt. Verhoging van het belastingtarief leidt tot een verdere verslechtering van de kanalisatie. Dit is slecht voor de consumentenbescherming en verminderd de belastinginkomsten. Ter vergelijking: een belastingtarief van 10 procent leidt in het vierde jaar na regulering van online kansspelen tot een kanalisatie van 95.2 procent, terwijl bij een kansspelbelasting van 29 procent de kanalisatie in het vierde jaar na regulering zelfs duikelt tot 65.4 procent.

Kanalisatie en opbrengst kansspelbelasting

In een gemiddeld bedrijf wordt uit gegaan van het zogenaamde 20-80 principe. 20 procent van de klanten is verantwoordelijk voor 80 procent van de omzet. In de kansspelindustrie is 5 tot 10 procent van de spelers verantwoordelijk voor 90 tot 95 procent van de omzet. De groep is zeer gevoelig voor prijs, een attractief aanbod en het uitkeringspercentage. Kijkend naar de omzetverhouding brengt deze groep ook het grootste deel van de kansspelbelasting binnen. Vanuit het perspectief van belastingopbrengst is het daarom noodzakelijk dat deze groep spelers ook gebruik gaat maken van het gereguleerde aanbod.

Verschillende tarieven tussen online en ‘landbased’ aanbieders

Uit het wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ blijkt dat de overheid voornemens is voor online kansspelen een belastingtarief van 20 procent over het bruto spelresultaat te hanteren. Er zijn geen verschillen in tarieven van kansspelbelasting per soort kansspel. Het argument hiervoor is dat de overheid de positie van legale aanbieders van kansspelen op afstand verder wenst te versterken en de kanalisatie wenst te bevorderen. Kansspelbelasting berekenen kan door de waarde van de gewonnen prijs te vermenigvuldigen met het belastingspercentage. Als de prijs een geldbedrag is dan is dit de waarde van de prijs. Als de prijs een product of dienst is wordt er 85% van de catalogusprijs berekend, ofwel 85% van het geldbedrag dat de prijs in de winkel kost. Over deze belasting dient aangifte kansspelbelasting gedaan te worden door de organisator van het kansspel.

Download hier onze factsheet over kansspelbelasting.

Gerelateerd Nieuws

 • De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) heeft in Unibet, een beursgenoteerde Europese aanbieder van online sportweddenschappen, een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over een contract voor vier jaren dat ingaat op 1 januari 2017 en een totale waarde van 7 miljoen euro......

 • Het voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA om het belastingtarief voor online kansspelen te verhogen naar 29% is niet in belang consument. Speel Verantwoord deelt de analyse die Staatssecretaris Dijkhoff maakt in zijn beantwoording op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel kansspelen op......

 • Speel Verantwoord, de branche organisatie van de online kansspelaanbieders in Nederland verwelkomt de op 27 november jl. gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de nationale toezichthouders op de kansspelsector in Europa. Deze grensoverschrijdende samenwerking zal zorgen voor de structurele uitwisseling van informatie en ‘best practices’ en het verminderen......

 • Online kansspelaanbieders herkennen zich niet in de vandaag door Holland Casino genoemde cijfers over de omvang van de online kansspelmarkt. Holland Casino beweert op basis van een opiniepeiling van Motivaction dat de online kansspelmarkt een omvang heeft van €500 miljoen. Op basis van de daadwerkelijke......

 • De Telegraaf bericht vandaag over een marktscan van de Kansspelautoriteit. Hieruit zou blijken dat na regulering van de online kansspelmarkt maar liefst 24% van de mensen gebruikt maakt van een niet gereguleerd aanbod (kanalisatie). Dit percentage is hoger dan het streefgetal van het kabinet, dat......

 • In een artikel over de wet Kansspelen op Afstand in Het Financieele Dagblad van 20 mei wordt onder meer de hoogte van de kansspelbelasting genoemd als factor die de kanalisatie danig beinvloedt. Zo blijkt uit een studie van het Britse H2 Gambling Capital dat bij......

 • Sinds 1 juli 2008 kent Nederland een kansspelbelasting van 29 procent. Dit lijkt eenduidig maar is het niet. In de praktijk wordt de belasting op verschillende manieren geheven. Bovendien zijn er vrijstellingen. Zo betaalt Holland Casino 29 procent kansspelbelasting over het bruto spelresultaat (inzet minus......

Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.