De Wet Kansspelen Op Afstand

De ruim 1 miljoen Nederlanders die regelmatig online spelen verdienen een veilig en gereguleerd aanbod

Kansspelen zijn een populaire vorm van entertainment, die door het grote merendeel van consumenten met mate wordt gespeeld en als ontspannend wordt ervaren.

De huidige Wet op de kansspelen dateert van 1964, een tijdperk waarin het internet nog niet bestond. De realiteit van vandaag is echter dat op ruim een miljoen Nederlanders met enige regelmaat online een gokje wagen.

Vandaar dat op 23 juli 2014 het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa) aan de Tweede Kamer werd aangeboden, als onderdeel van het kabinetsbeleid om de kansspelsector te moderniseren om kansspelen te moderniseren. Uiteindelijk eerst op 19 februari 2019 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Koa, zodat de wet naar verwachting per 1 juli 2020 in werking zal treden. Door de inwerkingtreding van de wet Kansspelen op afstand en de daarmee samenhangende regulering en licentie stelsel, wordt het kaf onder de aanbieders van het koren gescheiden en worden strikte regels gesteld waarmee de aan kansspelen verbonden risico’s adequaat worden geadresseerd. Op deze manier voldoet de Nederlandse kansspelwetgeving beter aan de vereisten van de huidige tijd, een tijd waarin een grote vraag naar online kansspelen bestaat.

Daarnaast bleek eerder uit onderzoek van TNS-NIPO dat 55% van de Nederlandse bevolking voorstander is van een gereguleerd online aanbod van kansspelen in ons land. Nederland verdient eenvoudigweg een veilig, verantwoord en attractief aanbod.

Tenslotte wijst ook de Kansspelautoriteit in haar jaarverslag 2014 op het belang van snelle kansspelwetgeving die aansluit bij de realiteit van de 21e eeuw.

Succes van regulering valt of staat met kanalisatie

De beleidsdoelstellingen van het Kabinet zijn het beschermen van de consument, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van fraude en criminaliteit. Om die beleidsdoelstellingen te realiseren is het cruciaal dat zo veel mogelijk Nederlanders worden gekanaliseerd richting in Nederland gereguleerd kansspelaanbod.
De mate van kanalisatie wordt beïnvloed door twee factoren: de zwaarte van de regulering en hoogte van de kansspelbelasting.

 1. De regulering van online kansspelen moet leiden tot een veilig, verantwoord en attractief aanbod. De consument moet uit kunnen gaan van eerlijk spel, dat de betalingen veilig verlopen en dat hij zijn gewonnen geld uitgekeerd krijgt. Daarnaast moet het spel moet altijd spel blijven. Consument en aanbieder hebben daarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid. De consument kent en bewaakt zijn eigen grenzen. De aanbieder biedt de consument zelftests aan en monitort het spelgedrag en houdt deze waar nodig de consument een spiegel voor wanneer het spel geen spel meer dreigt te zijn. De kansspelautoriteit ziet toe op correcte naleving van deze plicht. Volgens de wet moeten aanbieders van kansspelen consumenten voorlichten over de eventuele risico’s op verslaving. Het spelaanbod in de gereguleerde markt moet aantrekkelijk zijn en blijven voor de speler. Het niet gereguleerde alternatief is slechts een muisklik verwijderd. Het spelaanbod moet daarom niet gelimiteerd worden.
 2. Bij de regulering van online kansspelen elders in Europa is een duidelijk verband aangetoond tussen de hoogte van de kansspelbelasting en de mate van kanalisatie. Hoe hoger de belasting hoe lager de kanalisatie. Het door het kabinet voorgestelde tarief van 20 procent kansspelbelasting leidt in het vierde jaar na regulering tot een kanalisatie van slechts 76 procent. Hiermee wordt geaccepteerd dat nog steeds 240.000 consumenten van een niet-gereguleerd alternatief gebruik maakt. Verhoging van het belastingtarief leidt tot een verdere verslechtering van de kanalisatie. Dit is slecht voor de consumentenbescherming en vermindert de belastinginkomsten. Ter vergelijking: een kansspel belasting van 10 procent leidt in het vierde jaar na regulering tot 95 procent kanalisatie, terwijl bij een belastingtarief van 29 procent de kanalisatie niet boven de 65 procent uitkomt. Om een kansspel zo veilig mogelijk te maken voor consumenten is een kanalisatie van 95% of hoger nodig.

Onderscheid cowboys en serieuze in Europa gereguleerde aanbieders

Het is niet zo dat online kansspelen door het wetsvoorstel in Nederland worden geïntroduceerd, en dat er in Nederland een online kansspelmarkt zal ontstaan. Deelname aan en aanbod van dergelijke kansspelen in Nederland is al jarenlang een feit door het open en grensoverschrijdende karakter van internet. Handhaving is daarom ook geen alternatief voor regulering. Een veilige en verantwoorde online kansspelmarkt, waar geen plaats is voor niet-vergunde aanbieders, kan het best worden gerealiseerd door een aantrekkelijke en competitieve regulering. Uit onderzoek van Fox IT voor het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat financiële blokkeringsmaatregelen (PSP) en blokkering van Internet Service Providers (ISP’s) geen doeltreffende instrumenten zijn om de niet-vergunde online kansspelmarkt aan te pakken.

De Kansspelautoriteit maakt in haar jaarverslag onderscheid tussen bonafide bedrijven die aanspraak willen maken op een licentie in Nederland, en zogenaamde cowboys. Naast deze cowboy-aanbieders zijn er gelukkig ook aanbieders die op maatschappelijk verantwoorde wijze opereren, met integere bedrijfsprocessen en de nodige kennis en ervaring op het gebied van kansspelverslaving.

Gerelateerd Nieuws

 • Speel Verantwoord in conversation with Pierre Lindh of iGaming NEXT discussing the upcoming re-regulation in the Netherlands. New delays, marketing restrictions, channelisation goals and how the upcoming general election might spoil it all together....

 • [English version below] Amsterdam, 2 juni 2020. De International Betting Integrity Association (IBIA) en de Nederlandse brancheorganisatie van online kansspelaanbieders Stichting Speel Verantwoord (SSV), hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend die de samenwerking en afstemming tussen de twee organisaties regelt. In lijn met dit Memorandum of understanding......

 • Pokerpolitiek rondom online gokken In 2021 opent de Nederlandse markt de deuren voor online gokken. Waarom het zo lang heeft geduurd? De politiek, zeggen kenners. In 2015 had de Nederlandse markt voor online gokken open moeten gaan. De nieuwe streefdatum is 2021. En dus vragen......

 • ...

 • Politiek neem je verantwoordelijkheid en reguleer nu eindelijk de kansspelen via internet. Dit was de duidelijke boodschap van Speel Verantwoord directeur Rutger-Jan Hebben in de uitzending van EenVandaag van dinsdag 5 februari. Het item was al op maandag 4 februari opgenomen en werd uitgezonden in......

 • Het is de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw en internet komt snel de huiskamers binnen. Ook ontstaan de eerste aanbieders van online kansspelen. Een industrie die in de jaren daarna gestaag groeit. Engeland en Malta zien als eersten het belang......

 • De leden van de Europese brancheorganisatie van online kansspelaanbieders (EGBA) hadden in 2017 meer dan 12 miljoen actieve klanten, hadden een bruto spelresultaat van  €19,6 miljard, licenties in 19 EU-lidstaten, verwerkten 354 miljoen online betalingen, droegen € 325 miljoen bij aan sport en ondersteunden 33.000......

 • Nederland kent de hoogste internetpenetratiegraad in Europa. Gezien het open en grensoverschrijdende karakter van internet is het dan ook niet raar dat er in Nederland meer dan een miljoen mensen deelnemen aan online kansspelen. In 2014 liep Nederland nog voorop in de regulering van online......

 • Speel Verantwoord directeur Rutger-Jan Hebben werd in de EenVandaag uitzending van zaterdag 20 oktober geïnterviewd over de noodzaak van de regulering van online kansspelen in Nederland. Uitzending EenVandaag In 2014 liep Nederland nog voorop in de regulering van online kansspelen. Nu anno 2018 is Nederland een......

 • De wereldwijde sportindustrie valt of staat met de onvoorspelbaarheid van de sport zelf, en wanneer die in het geding komt betekent dit een aderlating voor iedereen die deel uitmaakt van de sportwereld, in de eerste plaats de miljarden sportliefhebbers wereldwijd. Het matchfixing schandaal dat deze......

 • De Kansspelautoriteit moet beter motiveren waarom zij voor het organiseren van lotto’s slechts één vergunning verleent, terwijl zo’n beperking in het aantal vergunningen niet geldt voor het organiseren van goededoelenloterijen. Dit oordeelde de Raad van State op 2 mei 2018. Opvallend is dat de Raad......

 • Team NL  heeft bij de afgelopen Olympische Winterspelen in Pyeonchang een prachtig resultaat behaald. Heel Nederland heeft genoten van de prestaties van onze sporters. De spanning en de beleving werden vooral versterkt door de onverwachte prestaties van de verschillende sporters. Precies die onvoorspelbaarheid maakt de......

 • In 2017 zijn er drie verdachte wedpatronen gemeld over Nederlandse sportevenementen. Het gaat hier om een tenniswedstrijd en twee badmintonwedstrijden. Dit blijkt uit het jaarlijkse integriteitsrapport van ESSA, het Europese orgaan waar aanbieders van sportweddenschappen verdachte wedpatronen melden. 266 verdachte wedpatronen In totaal zijn er......

 • De Raad van State heeft in de zaak CURO Payments de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant en het besluit van de Kansspelautoriteit vernietigd waarin CURO werd veroordeeld omdat zij betaaldiensten aanboden aan een online kansspelaanbieder. Zowel de KSA als de rechtbank Oost-Brabant oordeelden dat het......

 • Het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag bepaald dat er niet handhavend mag worden opgetreden tegen binnen de EU vergunde kansspelaanbieders die ten onrechte zijn uitgesloten van nationale gunningprocedures om een kansspelvergunning te bemachtigen en waar in die landen ook de nationale regelgeving......

 • Met de aankondiging van de Kansspelautoriteit (KSA) dat zij haar handhavingsprioriteiten gaat aanpassen handelt zij niet in het belang van de consument. Dit stelt Speel Verantwoord (SSV), de brancheorganisatie van online kansspelaanbieders in een reactie op de door de KSA aangekondigde maatregelen. Deze aankondiging, zo......

 • Mis het niet: de jaarlijkse Gaming in Holland Conference en Expo op 13 en 14 juni a.s.! Op dinsdag 13 juni zullen Dennis van Breemen (ministerie van Veiligheid en Justitie) en Marja Appelman (Kansspelautoriteit) ingaan op de inhoud van de lagere regelgeving voor de inrichting......

 • In 2016 zijn er geen verdachte weddenschappen gemeld over Nederlandse sportevenementen. Dit blijkt uit het jaarlijkse integriteitsrapport van ESSA, het Europese orgaan waar aanbieders van sportweddenschappen verdachten wedpatronen melden. 130 verdachte wedpatronen In totaal zijn er in 2016 130 verdachte meldingen gedaan over wedstrijden in......

 • De rechtbank Den Haag heeft de afgelopen weken in twee vonnissen bepaald dat dat de vergunningen van de Lotto en voor weddenschappen op paardenrennen niet op de juiste wijze zijn verstrekt. Dit is in strijd met het Betfair-arrest van de Raad van State en Europese......

 • De aard en omvang van de groep probleemspelers binnen de kansspelmarkt is groter dan eerder werd aangenomen. Werd er in 2011 nog vanuit gegaan dat er 28.700 probleemspelers zouden zijn, nu ligt dat aantal op 88.800. Dit blijkt uit rapport ‘nul-meeting modernisering kansspelbeleid’ dat onderzoeksbureau......

 • Op 7 juli 2016 bestede EenVandaag aandacht aan het feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die online gokken in Nederland mogelijk maakt. De directeur van Speel Verantwoord, Rutger-Jan Hebben, komt hierin aan het woord. Bron: beeld: EenVandaag/ Engelse ondertiteling: Speel Verantwoord  ......

 • Speel Verantwoord, de brancheorganisatie van online kansspelaanbieders, is verheugd dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) heeft aangenomen. Een ruime Kamermeerderheid stemde vanmiddag voor het wetsvoorstel dat nu doorgaat naar de Eerste Kamer. Snelle regulering van online kansspelen in Nederland is hiermee......

 • Aanbieders van online kansspelen zullen de code ondertekenen waarin de spelregels voor sportorganisaties over reclame en sponsoring door kansspelaanbieders zijn vastgelegd. Deze ‘Code betrouwbaar spel en sponsoring’ is vorige week door een coalitie van sportorganisaties (NOC*NSF, KNVB, Eredivisie en Eerste Divisie) openbaar gemaakt. Speel Verantwoord,......

 • De bijna 1 miljoen Nederlandse spelers die deelnemen aan online kansspelen kunnen voortaan gebruik maken van een gratis mobiele app waarmee zij beter inzicht krijgen in hun eigen speelgedrag. De Bet.ter App, die kansspelproblematiek moet voorkomen, is ontwikkeld door het Centrum voor Verantwoord Spelen in......

 • Speel Verantwoord, de brancheorganisatie van online kansspelaanbieders, heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving over het voornemen van de Kansspelautoriteit (KSA) om kansspelapps uit de appstores van Apple en Google te verwijderen. Wij hebben nog geen bericht ontvangen waarin deze plannen officieel worden aangekondigd, maar......

 • Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een zaak over de Duitse sportweddenschappen regulering opnieuw vastgesteld dat de Europese lidstaten vergunningen voor loterijen en sportweddenschappen op niet discriminerende en transparante wijze moeten worden uitgeven. De uitspraak volgt het advies van de Advocaat......

 • De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) heeft in Unibet, een beursgenoteerde Europese aanbieder van online sportweddenschappen, een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over een contract voor vier jaren dat ingaat op 1 januari 2017 en een totale waarde van 7 miljoen euro......

 • Het voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA om het belastingtarief voor online kansspelen te verhogen naar 29% is niet in belang consument. Speel Verantwoord deelt de analyse die Staatssecretaris Dijkhoff maakt in zijn beantwoording op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel kansspelen op......

 • Speel Verantwoord, de branche organisatie van de online kansspelaanbieders in Nederland verwelkomt de op 27 november jl. gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de nationale toezichthouders op de kansspelsector in Europa. Deze grensoverschrijdende samenwerking zal zorgen voor de structurele uitwisseling van informatie en ‘best practices’ en het verminderen......

 • Online kansspelaanbieders herkennen zich niet in de vandaag door Holland Casino genoemde cijfers over de omvang van de online kansspelmarkt. Holland Casino beweert op basis van een opiniepeiling van Motivaction dat de online kansspelmarkt een omvang heeft van €500 miljoen. Op basis van de daadwerkelijke......

 • De Kansspelautoriteit heeft voor in totaal bijna een half miljoen euro aan boetes opgelegd aan twee gokbedrijven die achter de website redslots.com zitten, zo kondigt de toezichthouder vandaag aan in een persbericht. Zij boden gericht op Nederland illegaal kansspelen aan. Daarbij liepen betalingen van consumenten......

 • Het geld voor het NL team dat zich voorbereidt op de Spelen is helemaal niet op – integendeel, schrijft Rutger- Jan Hebben, directeur van Speel Verantwoord, vandaag in NRC Next. ‘De Spelen lonken, maar het geld is op’, luidde de kop boven een NRC-artikel (7/11),......

 • Advocaat Generaal (AG) Szpunar van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) is van mening dat de vergunningverlening voor online sportweddenschappen in Duitsland transparant, niet-discriminerend en in overeenstemming met de EU-wetgeving moet zijn. Zijn advies volgt op een uitspraak van het Hoger Administratieve......

 • In de Telegraaf van 3 september breekt columnist en oud top hockeyer Jacques Brinkman een lans voor snelle invoering van de wet kansspelen op afstand. Nieuwe gokwetgeving betekend een broodnodige financiële stimulans voor sportbonden. Brinkman: “Sportbonden zitten krap. Inkomsten van de grootste geldschieter De Lotto......

 • NRCQ slaat vandaag de spijker op z’n kop met het artikel over de kansspelmarkt.In maart 2010 kondigde toenmalig staatssecretaris Teeven aan dat het Nederlandse kansspelbeleid gemoderniseerd moest worden. In het belang van de consument moet er meer ruimte op de casino- en loterijmarkt komen en......

 • De Telegraaf bericht vandaag over een marktscan van de Kansspelautoriteit. Hieruit zou blijken dat na regulering van de online kansspelmarkt maar liefst 24% van de mensen gebruikt maakt van een niet gereguleerd aanbod (kanalisatie). Dit percentage is hoger dan het streefgetal van het kabinet, dat......

 • Speel Verantwoord heeft met interesse kennis genomen van de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij en Lotto. Deze voorgenomen fusie is gepubliceerd in de Staatscourant op 10 juli 2015. Hoewel Speel Verantwoord in principe geen bezwaren heeft tegen de voorgenomen, maken wij wel een voorbehoud op......

 • In de discussie over de gevolgen van de regulering van online kansspelen voor de afdracht aan Goede Doelen wordt gretig gerefereerd aan Denemarken. In Denemarken zou de regulering van online kansspelen geleid hebben tot een afname van die afdracht van 20 procent en dit scenario,......

 • De Kamercommissie Veiligheid en Justitie heeft besloten een tweede schriftelijke vragenronde te organiseren. Deze zou 25 juni als uiterste inbrengdatum moeten hebben. De nieuwe schriftelijke vragenronde komt op verzoek van PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt, wiens idee werd ondersteund door SP, CU en CDA. Naar verwachting zal Staatssecretaris......

 • Op de bijeenkomst van Gaming in Holland, afgelopen woensdag bij de Endemol Studios, gaf directeur Rutger-Jan Hebben van Speel Verantwoord een presentatie waarin hij de 10 voorwaarden voor een gezonde online kansspelmarkt in Nederland uiteenzette. De voorwaarden hebben betrekking op allerlei elementen die van belang zijn bij het realiseren van de......

 • Het is niet zo dat online kansspelen door het wetsvoorstel in Nederland worden geïntroduceerd, Deelname aan en aanbod van dergelijke kansspelen is in Nederland al jarenlang een feit door het open en grensoverschrijdende karakter van internet. Handhaving is daarom ook geen alternatief voor regulering....

 • De belangrijkste doelstelling van de regulering van online kansspelen is er voor te zorgen dat de 1 miljoen mensen die nu als online een gokje wagen een veilig, verantwoord en attractief aanbod krijgen. De noemen we kanalisatie. Hoge mate van kanalisatie draagt bij aan goede......

 • Het Financieel Dagblad (FD) berichtte op 30 april dat de VVD het kabinet oproept de markt voor gokken via internet grondig onder de loep te nemen alvorens een kansspelbelasting van 29% vast te stellen. De regeringspartij komt daarmee tegemoet aan de waarschuwing van onderzoekers dat......

 • Ook de Kansspelautoriteit hoopt op snelle regulering van online kansspelen in Nederland. In het recent verschenen jaarverslag van de toezichthouder, getiteld Op Stoom & Op Koers, stelt dhr. Jan Suyver, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit, dat verdere vertraging onwenselijk is. Suyver: “Hopelijk......

 • De Tweede Kamer heeft vandaag in een procedurevergadering besloten tot het houden van een hoorzitting over de wet Kansspelen op Afstand (KOA). In deze hoorzitting, die vermoedelijk in het tweede deel van mei gehouden wordt en publiek toegankelijk zal zijn, zullen diverse betrokkenen uit het......

 • Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft op het eerste International Forum for Sports Integrity (IFSI) in Lausanne nieuwe aanbelevingen aangenomen gericht op het beschermen van de integriteit van de sport. ESSA, het integriteitsorgaan van de kansspelindustrie waar meerdere leden van Speel Verantwoord lid van zijn,......

 • In de beantwoording van de Kamervragen over de Wet Kansspelen of Afstand, die recent openbaar is gemaakt, werd gerefereerd aan een peiling van TNS Nipo. Uit deze peiling blijkt dat 55 procent van de Nederlanders voorstander is van regulering van online kansspelen. Op dit moment maken......

 • In Metro van vrijdag 10 april is een interview verschenen met directeur Rutger-Jan Hebben van de Stichting Speel Verantwoord. Hierin vertelt Hebben onder meer over waar zijn stichting zich hard voor maakt: het online gokken op een veilige en verantwoorde manier mogelijk maken. Hebben kijkt......

 • Online Kansspelen worden in hun geheel opgenomen in de 4e Anti-Witwas Richtlijn van de Europese Unie. Dit betekent dat de online kansspelindustrie te maken zal krijgen met eenduidige regelgeving in de gehele Europese Unie als het gaat om het tegengaan van witwassen. SpeelVerantwoord, de branche-organisatie van......

 • Het is niet vanzelfsprekend dat offline kansspelen plaats zullen moeten maken voor online kansspelen na regulering van de markt. Deze zogenoemde substitutie is niet aangetoond. Sterker nog, vergelijkbare situaties in het buitenland (Denemarken, Frankrijk) laten zien dat zowel de offline als de online markt welvaren......

 • Online kansspelen brengen geen  grotere risico’s met zich mee dan traditionele kansspelen. Integendeel, het internet biedt bijkomende mogelijkheden om kansspelen op een meer verantwoorde wijze aan te bieden en te controleren dan in de traditionele verdelingskanalen. Zo wordt het spelgedrag van de consument gemonitord en......

 • Nee. Online casino’s zijn onderworpen aan strenge controles die met regelmaat plaatsvinden. Om in aanmerking te kunnen komen voor een speellicentie moet de onvoorspelbaarheid van het spel getoetst en aangetoond zijn. Dit gebeurt op basis van de strikte certificeringsprocedures en audits door erkende onderzoeksbureaus. Nee. Online......

 • Nee, dit beeld klopt niet. Naar schatting spelen tussen de 750.000 en de 1 miljoen Nederlanders regelmatig online een spelletje. Deze spelers spelen voor het plezier en de inzet is vaak laag. Online kansspelen zijn dus een digitale realiteit en voorzien in een behoefte van......

Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.