Noodzaak regulering online kansspelen

Noodzaak regulering online kansspelen

NRCQ slaat vandaag de spijker op z’n kop met het artikel over de kansspelmarkt.In maart 2010 kondigde toenmalig staatssecretaris Teeven aan dat het Nederlandse kansspelbeleid gemoderniseerd moest worden. In het belang van de consument moet er meer ruimte op de casino- en loterijmarkt komen en vooral ook de online markt gereguleerd worden. Ruim vijf jaar wordt er vooral veel gesproken, maar staat de consument nog steeds met lege handen. Op de loterijmarkt worden in weerwil van rechtelijke uitspraken de vergunningen onderhands en niet transparant verstrekt. Ook de online markt is nog steeds niet gereguleerd. Wel kennen we een realiteit dat een miljoen Nederlanders deelnemen aan online kansspelen en dat aantal alleen maar groeit. De huidige situatie van stilstand is dan ook niet langer houdbaar en kent alleen maar verliezers. De consument wil online gebruik maken van een veilig en verantwoord aanbod en door de Nederlandse wet beschermd worden. Daarnaast blijven door het uitblijven regulering miljoen voor sport en andere maatschappelijke doelen liggen in de vorm van sponsoring, verkoop van streamingrechten en bijdragen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een spoedige behandeling van het wetsvoorstel kansspelen op afstand dient dan ook het maatschappelijke en het consumentenbelang.

Zie ook:
Wet kansspelen op afstand
Financiering van sportPer 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.