Levering betaaldiensten valt niet onder bevorderingsverbod WoK

Levering betaaldiensten valt niet onder bevorderingsverbod WoK

De Raad van State heeft in de zaak CURO Payments de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant en het besluit van de Kansspelautoriteit vernietigd waarin CURO werd veroordeeld omdat zij betaaldiensten aanboden aan een online kansspelaanbieder. Zowel de KSA als de rechtbank Oost-Brabant oordeelden dat het aanbieden van betaaldiensten onder het bevorderingsverbod kansspelen vallen zoals omschreven in de Wet op de Kansspelen (Wok). Feitelijk betekent deze uitspraak dat betaaldienstverleners producten als iDeal mogen blijven aanbieden aan online kansspelaanbieders.

Speel Verantwoord had zich bij de Raad van State gemeld als zogenaamde ‘derde belanghebbende’ in de procedure. Hoewel de Raad van State Speel Verantwoord uiteindelijk niet toeliet als belanghebbende omdat zij zich pas bij het hoger beroep meldde, is Speel Verantwoord directeur Rutger-Jan Hebben toch tevreden met de uitspraak. “De Raad van State heeft een duidelijk streep getrokken over wat er wel in niet in de WoK staat. Dat is belangrijk, maar toont vooral de noodzaak tot een spoedige behandeling door de Eerste Kamer van de Wet Kansspelen op Afstand aan. Deze wet moet de regulering van online kansspelen mogelijk maken en sterk verouderde WoK uit 1964 weer in lijn brengen met de realiteit van de 21e eeuw.”Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.