Kansspelen en Sport

Kansspelaanbieders dragen al jaren bij aan de ontwikkeling van de sport en sportinfrastructuur in Nederland. Door de regulering van online kansspelen neemt de geldstroom naar de sport op twee manieren toe: enerzijds via marketing en sponsoring, anderzijds via investering in streamingrechten van wedstrijden. Afhankelijk van het gekozen belastingregime leidt dit vanuit de online kansspelindustrie tot extra investeringen in de Nederlandse sport van tussen de €96.8 en €183.3 miljoen.