Issues

Speelverantwoord.nl is ook het platform waar informatie te vinden is over diverse aspecten met betrekking tot online kansspelen. Naast het ABC van online kansspelen, zijn over de volgende issues zijn factsheets beschikbaar:

  • Verantwoord Spelen: Het grote voordeel van online kansspelen is dat alle handelingen transparant en traceerbaar zijn. Dit betekent dat iedere transactie, storting of ieder speelmoment gemonitord kan worden. Daardoor zijn harde gegevens beschikbaar over het speelgedrag van een consument. Indien hierin veranderingen optreden treedt de kansspelaanbieder in contact met de consument om de redenen van die verandering in kaart te brengen. In veel gevallen hebben dergelijke interventies succes en normaliseert het speelgedrag. Vaak geeft de consument zelf aan speelbeperkingen te willen zoals een afkoelperiode, maximale speelbedragen of een (tijdelijke) volledige uitsluiting. Consumenten die problematisch speelgedrag vertonen worden actief doorverwezen naar lokale zorginstanties. Klik hier voor een demonstraties hoe verschillende aanbieders omgaan met verantwoord spelen: Unibet Player Safety, PokerStars Responsible Gaming
  • Kerncijfers kansspelmarkt: De totale omvang van de totale Nederlandse kansspelmarkt is €2,3 miljard. De geschatte opvang van de online kansspelmarkt is €214 miljoen. Ongeveer een miljoen mensen wagen online wel eens een gokje.
  • Kansspelbelasting: Te hoge en niet-concurrerende belastingen kunnen ertoe leiden dat consumenten hun toevlucht zoeken tot illegaal kansspelaanbod omdat het gereguleerde aanbod te onaantrekkelijk wordt. Dit leidt er toe dat minder consumenten in een veilige, verantwoorde en gereguleerde omgeving spelen. De mate waarin consumenten de keus maken om gebruik te maken van het reguleerde aanbod, wordt kanalisatie genoemd. Te hoge belastingen leiden tot een lagere kanalisatiegraad met suboptimale consumentenbescherming en minder belastinginkomsten voor de overheid tot gevolg.
  • Kansspelen en Sport: Kansspelaanbieders dragen al jaren bij aan de ontwikkeling van de sport en sportinfrastructuur in Nederland. Door de regulering van online kansspelen neemt de geldstroom naar de sport op twee manieren toe: enerzijds via marketing en sponsoring, anderzijds via investering in streamingrechten van wedstrijden. Afhankelijk van het gekozen belastingregime leidt dit vanuit de online kansspelindustrie tot extra investeringen in de Nederlandse sport van tussen de €97 en €183 miljoen. 
  • Sport en integriteit: Sector-overschrijdende en structurele samenwerkingsverbanden tussen online kansspelindustrie, sportfederaties en overheden en regulering van de online wedmarkten zijn belangrijke middelen in de strijd tegen matchfixing binnen de sport. Hiermee worden consument, sporter en bookmaker beter beschermd tegen matchfixing.
  • Anti-witwas en Fraudebestrijding: Uit diverse Europese onderzoeken en het Groenboek van de Europese Commissie over online gokken (2011) blijkt dat witwassen van geld in de online kansspelsector nauwelijks voorkomt. Dit komt omdat betalingen niet contant, maar uitsluitend elektronisch plaatsvinden. Daardoor is het betalingsverkeer transparant en volledig traceerbaar. Aangezien de mogelijkheden tot versluiering van betalingen niet bestaan, maakt dit witwassen via online kansspelen erg onaantrekkelijk. Ook verloopt het betalingsverkeer veelal via grote financiële instellingen en creditcardmaatschappijen die net als online kansspelaanbieders onder scherp toezicht staan en strikte controles uitvoeren.
  • Blokkeringsmaatregelen: Een veilige en verantwoorde online kansspelmarkt, waar geen plaats is voor niet-vergunde aanbieders, kan het best worden gerealiseerd middels een aantrekkelijke en competitieve regulering. Financiële blokkeringsmaatregelen (PSP) en blokkering van Internet Service Providers (ISP’s) zijn echter geen doeltreffende instrumenten om de niet-vergunde online kansspelmarkt aan te pakken.

Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.