Intraval rapport toont noodzaak regulering online kansspelen aan

Intraval rapport toont noodzaak regulering online kansspelen aan

De aard en omvang van de groep probleemspelers binnen de kansspelmarkt is groter dan eerder werd aangenomen. Werd er in 2011 nog vanuit gegaan dat er 28.700 probleemspelers zouden zijn, nu ligt dat aantal op 88.800. Dit blijkt uit rapport ‘nul-meeting modernisering kansspelbeleid’ dat onderzoeksbureau Interval in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoerde. De onderzoekers plaatsen wel een stevige kanttekening bij de toename van het aantal probleemspelers omdat een andere onderzoeksmethode is gehanteerd. Waar in het verleden uitgegaan werd van de cijfers van de verslavingszorg, is nu gebruikgemaakt van een enquête onder ruim 5300 mensen.

Intraval heeft onderzocht in welke mate de huidige vergunde kansspelaanbieders en de niet gereguleerde aanbod in hun dagelijkse praktijk bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid: tegengaan van verslaving, consumentenbescherming en tegengaan van fraude en criminaliteit. Het onderzoek levert een zeer diffuus beeld op en is vooral bedoeld als nul-meeting om de komende jaren de effecten van de modernisering van het kansspelbeleid te meten.

Hoewel er maar 175 van de 5300 respondenten aangaven online te spelen kunnen er vraagtekens gezet worden bij de representativiteit van weinig positieve online cijfers. Feit is wel dat het onderzoek aantoont dat het wetsvoorstel kansspelen op afstand (KOA) – dat voor de zomer door de Tweede Kamer is aangenomen –  een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de consumentenbescherming. Het wetsvoorstel regelt niet alleen dat de online aanbieders maatregelen moeten nemen om problematisch speelgedrag te voorkomen, maar verscherpt ook het beleid waaraan Holland Casino de speelautomatenbranche en de loterijen zich moeten houden.

Rutger-Jan Hebben, directeur van Speel Verantwoord: “Het Intraval rapport toont wederom de noodzaak voor regulering van online kansspelen aan. Het grote voordeel van online kansspelen is dat alle handelingen transparant en traceerbaar zijn. Dit betekent dat iedere transactie, storting of ieder speelmoment gemonitord kan worden.”

Het grote voordeel van regulering van online kansspelen is dat harde gegevens beschikbaar over het speelgedrag van de consumenten beschikbaar komen. Serieuze online aanbieders monitoren dit nu al. Indien hierin veranderingen optreden treedt de kansspelaanbieder in contact met de consument om de redenen van die verandering in kaart te brengen. In veel gevallen hebben dergelijke interventies succes en normaliseert het speelgedrag. Vaak geeft de consument zelf aan speelbeperkingen te willen zoals een afkoelperiode, maximale speelbedragen of een (tijdelijke) volledige uitsluiting. Consumenten die problematisch speelgedrag vertonen worden doorverwezen naar lokale zorginstanties.

De deelnemers in Speel Verantwoord leveren nu al een behoorlijke bijdrage aan een verantwoord spelaanbod en het creëren van een veilige spelomgeving. De cijfers:

  • Drie kwart van de Nederlandse spelers bezoekt de verantwoord spelen pagina’s op de website van de aanbieder
  • Naast een standaard verwijzing in alle spelerscommunicatie naar de verantwoord spelpagina’s op de site, worden in het kader van preventiebeleid actief 9000 specifieke e-mails gestuurd.
  • Daarnaast wordt met 9000 spelers telefonisch contact gelegd over hun speelgedrag.
  • Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid kunnen spelers limieten instellen. Stortingslimieten worden daarbij het meest gebruikt.  Bij de Speelverantwoord deelnemers doen 15-18 % van de spelers  dit actief.
  • Ook kunnen afkoelperiodes worden in gelast. Per jaar worden bij de Speelverantwoord deelnemers bijna 11.000 Nederlandse spelersaccounts voor korte of langere tijd geschorst. In het overgrote deel van de gevallen is dit de keus – al dan niet aangemoedigd- van de speler zelf.
  • Wanneer andere middelen geen uitkomst meer bieden worden in enkele tientallen gevallen spelers door de aanbieder actief doorverwezen naar de hulpverlening.

 

Zie ook de Volkskrant 13 september 2016

 

 

 

 Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.