[Fabel] Het verbieden van bepaalde spelvormen is een goede manier om de online markt te reguleren

[Fabel] Het verbieden van bepaalde spelvormen is een goede manier om de online markt te reguleren

Nee, dit klopt niet. Het internet houdt zich niet aan landsgrenzen en consumenten spelen niet enkel op .nl websites. Wanneer populaire spelvormen in Nederland worden verboden zullen consumenten uitwijken naar het buitenlands aanbod om hun gading te vinden. De kanalisatiedoelstelling van de Nederlandse overheid om zo veel mogelijk Nederlandse spelers gebruik te laten maken van het vergunde aanbod zal daardoor worden ondermijnd. Deze spelers vallen dan buiten het toezicht en de bescherming die de overheid met de regulering voor ogen heeft. Het is dan ook van belang dat consumenten gebruik kunnen maken van een volledig vergund aanbod dat voldoet aan hun vraag en gebruikservaring en rekening houdt met de digitale realiteit.