[Feit] Goed bestuur is noodzakelijk voor een integere sport

[Feit] Goed bestuur is noodzakelijk voor een integere sport

Online kansspelaanbieders hebben een duidelijk inherent en operationeel belang bij het waarborgen van de integriteit van sportevenementen en de verwante producten. Slecht bestuur binnen de sport maakt spelers kwetsbaarder voor benaderingen door corrupte partijen. Elk beleid om corruptie binnen de sport aan te pakken moet rekening houden met alle componenten die daartoe bijdragen, met inbegrip van de tekortkomingen binnen de sport zelf. Laattijdige betaling van salarissen, afwezigheid van duidelijke regels en het gebrek aan voorlichting maakt sporters gevoelig voor corruptie en omkoping. Preventie, voorlichting en begeleiding van sporters is essentieel om hen bewust te maken voor de gevaren van corruptie en de regels van de sport te leren kennen. Online kansspelaanbieders pleiten dan ook voor een gecoördineerde aanpak die goed bestuur binnen de sport, het belang van de sporters en de sport vooropstelt om de integriteit van de sport te waarborgen.

Voor meer informatiePer 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.