Geen kansspelen voor minderjarigen

Geen kansspelen voor minderjarigen

Tijdens het IMGL Annual Gaming Industry Event in Amsterdam op 2 februari 2018 riep de directeur van de Kansspelautoriteit, Marja Appelman kansspelaanbieders op te voorkomen dat minderjarigen mee kunnen doen aan kansspelen. Appelman riep op tot dialoog, deze handschoen pakken wij graag op.

Als Speel Verantwoord onderschrijven wij de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid, en de deelnemers binnen Speel Verantwoord nemen een verantwoord spelaanbod zeer serieus. De online kansspelaanbieders onderschrijven het pleidooi van Appelman dan ook volledig.

Voorlichting en ontmoediging van minderjarigen is uiteraard een belangrijk aspect om te voorkomen dat zij deelnemen aan kansspelen. De deelnemers binnen Speel Verantwoord doen dit ook actief. Wanneer minderjarigen toch proberen een gokje te wagen, dan is strikte controle aan de poort de oplossing. Online kansspelen bieden bij uitstek mogelijkheden om snel en effectief de leeftijd van een speler vast te stellen. Er zijn verschillende elektronische identificatiemiddelen voorhanden, zowel commerciële (o.a. iDIN) als overheidsmiddelen (DigiD). De mate waarin deze middelen gebruikt kunnen en mogen worden verschilt per jurisdictie.

Praktijk
Met de invoering van de Wet kansspelen op afstand (KOA), is het vaststellen van de identiteit van de speler de basisvereiste voor het aanbieden van online kansspelen. De wetgever verplicht iedereen die online wil spelen een spelersaccount aan te maken. In dit account moeten in ieder geval geboortedatum, NAW-gegevens, bankrekeningnummer en BSN-nummer worden vastgelegd. Hiervoor zijn drie hoofdredenen:

  1. Vaststellen dat de speler 18 jaar of ouder is.
    Kansspelen mogen alleen aan meerderjarigen worden aangeboden daarom moeten de naam en geboortedatum worden vastgesteld en vastgelegd.
  2. Voldoen aan anti-witwas wet- en regelgeving.
    Aanbieders van online kansspelen worden op basis van de wet witwassen en financiering terrorisme (Wwft) aangemerkt als geldtransactiekantoren. Dit betekent dat de NAW-gegevens en geboortedatum en bankrekeningnummer worden vastgelegd en geverifieerd.
  3. Consumentenbescherming.
    Om kansspelverslaving tegen te gaan zal de Kansspelautoriteit (KSA) een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) gaan beheren. Hierin worden alle spelers vastgelegd die uitgesloten zijn van deelname aan zowel online als landgebonden kansspelen. De aanbieder moet elke keer als de speler inlogt CRUKS raadplegen. Dit gebeurt op basis van het BSN-nummer wat de speler bij registratie vastlegt in zijn account. Is er een hit, dan mag de speler niet spelen.

Om de identiteit, leeftijd en BSN van de speler vast te stellen en te verifiëren worden kopieën van identiteitsbewijzen opgevraagd. Voor NAW-gegevens en bankrekeningnummer zijn kopieën van bankafschriften nodig. Dit is omslachtig, fraudegevoelig, tijdrovend en slecht voor de gebruikservaring. Ervaringen in andere gereguleerde markten hebben geleerd dat hoe langer het duurt voordat een speler kan spelen of hoe meer gegevens hij moet aanleveren, hoe eerder hij afhaakt en een alternatief zoekt waar hij makkelijker kan spelen. Omdat straks alle in Nederland vergunde aanbieders aan dezelfde regels moeten voldoen, gaat die speler niet naar een in Nederland vergunde concurrent, maar zoekt hij zijn toevlucht tot niet lokaal vergund, vaak Aziatisch alternatief.

Om de gebruikservaring te optimaliseren, gebruiken veel aanbieders commerciële verificatie databases die gegevens bevatten die al door derden geverifieerd zijn. In ongeveer 90% van de gevallen levert dit positieve matches op. In de overige 10% zitten natuurlijk vaak de risicogevallen waarvan vervolgens de feitelijke documentatie bij de speler wordt opgevraagd. Ook na invoering van KOA lijkt de kansspelaanbieder alsnog met een arm op de rug de identiteits- en leeftijdscontrole te moeten uitvoeren, zo constateert bijvoorbeeld ook Digicommissaris Bas Eenhoorn in zijn afscheidsrede: “Ontluisterend waren ook de geluiden van hetzelfde bedrijfsleven over de beperkingen die zij ondervinden door tegenstrijdige regelgeving. Zo moeten online kansspelaanbieders gokkers met behulp van hun BSN registreren, maar mag diezelfde branche DigiD niet gebruiken voor de identificatie van diezelfde klant. Dat valt niet uit te leggen.”

Oplossing
Het meest sluitende model om de identiteit van de speler vast te stellen is gebruik te maken het BSN nummer in combinatie met een eID oplossing. In Denemarken, België en Estland zijn hier positieve ervaringen mee. Technisch gezien zijn hier geen beperkingen voor. De kansspelaanbieder heeft met het oog op CRUKS sowieso al beschikking over het BSN van haar klanten. Via een eID oplossing kan met een simpel ‘ja-‘ of ‘nee-signaal’ van de overheidsdatabase worden vastgesteld of de ingevoerde identiteit en leeftijd van de speler correct is. Of, en dat is nog beter, de door de overheid verlangde gegevens worden via eID verstrekt. De betrouwbaarheid van de gegevens neemt hierdoor toe naar bijna 100%, de consumentenbescherming en gebruikservaring worden geoptimaliseerd en voor de aanbieder wordt de kans op fraude verder beperkt.

Tot slot
De online kansspelsector werkt daarom ook graag mee aan pilotprojecten die bijdragen aan een snelle invoering van eID in Nederland om daarmee te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan kansspelen.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.