Europese rechter: geen grond voor handhaving

Europese rechter: geen grond voor handhaving

Het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag bepaald dat er niet handhavend mag worden opgetreden tegen binnen de EU vergunde kansspelaanbieders die ten onrechte zijn uitgesloten van nationale gunningprocedures om een kansspelvergunning te bemachtigen en waar in die landen ook de nationale regelgeving niet in overeenstemming is met het Europese recht. Het Hof bevestigde dat lidstaten transparante vergunningsprocedures moeten voeren en wanneer dat niet gebeurd zijn niet het recht hebben handhavend op te treden. Ook voor Nederland is deze uitspraak van groot belang. De Nederlandse kansspelwetgeving is al jaren niet in lijn met het Europese recht. Desondanks kondigde de Kansspelautoriteit onlangs aangescherpt handhavingsbeleid aan. De uitspraak van het Hof toont aan dat hier geen grond voor is.

De uitspraak van het Hof richt zich in dit specifieke geval tegen Hongarije, maar is in lijn met eerdere uitspraken van de Europese rechter (Sebat Ince).

Het is van groot belang dat het Hof heeft benadrukt dat de Europese lidstaten moeten waarborgen dat de nationale (online)kansspelwetgeving op transparante, niet discriminerende en proportionele leest geschoeid moet zijn. Alleen een goed gereguleerde attractieve online markt zorgt er voor dat de consument ook van het gereguleerde alternatief gebruik maakt en de zwarte markt links laat liggen. De eerder door de Kansspelautoriteit aangekondigde maatregelen dragen hier niet aan bij. De oplossing is een spoedige behandeling en vaststelling van de wet kansspelen op afstand welke nu al een jaar in de Eerste Kamer ligt.

Reactie European Gaming and Betting AssociationPer 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.