“ESSA heeft een positieve impact, maar er is meer nodig”

“ESSA heeft een positieve impact, maar er is meer nodig”

Marc Tarabella is lid van het Europees Parlement en co-voorzitter van de nieuw opgerichte Integroup on Sport. In een artikel, gepubliceerd in ESSA’s Integrity Report over het tweede kwartaal van 2015, praat hij uitvoerig over de rol van de Intergroup en het belang dat zij hecht aan het beschermen van de integriteit in de sport. “ESSA heeft een positieve impact, maar er is meer nodig”

Tarabella stelt dat sport een belangrijke sociale en economische kracht is, en dat de Intergroup in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. “Sport promoot een gezonde levensstijl, het brengt mensen en samenlevingen samen, en het stimuleert wederzijds begrip. De Intergroup is opgericht om ervoor te zorgen dat problemen zoals match-fixing getackled worden, en dat sport haar positieve rol in de samenleving kan blijven vervullen.”

Tarabella pleit voor samenwerking tussen alle partijen. Dit is cruciaal in het beschermen van de integriteit in de sport. “Initiatieven zoals ESSA hebben een positieve impact, maar er is meer nodig. Het is essentieel dat alle stakeholders samenwerken samenwerken en een mechanisme vinden om match-fixing en fraude tegen te gaan. Naast de Europese lidstaten en sportfederaties moet ook de online kansspelindustrie hierbij betrokken zijn.”

Rutger-Jan Hebben, directeur van Speel Verantwoord, deelt de mening van Tarabella. “Iedereen is het erover eens dat samenwerking tussen alle betrokkenen cruciaal is in de strijd tegen match-fixing, zoals ook Tarabella stelt. Onder mijn leden zijn ESSA-leden, maar hiermee eindigt onze verantwoordelijkheid niet. We zouden graag intensiever samenwerken met de Nederlandse sportwereld en plaatsnemen in het Nationaal Platform Match-fixing, zoals de door Minister Schippers ondertekende Europese Conventie ook voorschrijft. Helaas krijgen we die kans niet. Ik hoop dat hier snel verandering in komt.”

Het Integrity Report Q2 2015 is hier te vinden. Het persbericht van ESSA over dit rapport is hier te vinden.