ESSA en Arjel gaan samenwerken met oog op Euro 2016

ESSA en Arjel gaan samenwerken met oog op Euro 2016

De integriteitswaakhond van de gereguleerde wedindustrie, ESSA, en de Franse kansspelautoriteit ARJEL hebben een integriteitsovereenkomst ondertekend voorafgaand aan het EK voetbal 2016. De overeenkomst geeft ESSA en ARJEL de mogelijkheid om informatie over verdachte weddenschappen uit te wisselen. De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op een breed scala aan sportwedstrijden en weerspiegelt de ambitie om sport, consumenten en gereguleerde weddenschappen te beschermen tegen matchfixing.

Mike O’Kane, voorzitter van ESSA: “Wij zijn verheugd om samen te werken met ARJEL. Met deze overeenkomst wordt een eerste stap gezet in het oprichten van een netwerk waarbij informatie-uitwisseling en kennisoverdracht tussen overheden, kansspelautoriteiten en gereguleerde kansspelaanbieders centraal staat. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst was het opzetten van cross-sectorale samenwerkingsverbanden, met deze samenwerkingsverbanden willen wij zo effectief mogelijk de aan weddenschappen gerelateerde corruptie binnen de sport tegengaan.”

Charles Coppolani, voorzitter van ARJEL, verklaart: “De uitwisseling van informatie en internationale samenwerking met kansspelaanbieders is één van de sleutels van de conventie van de Raad van Europa om sport te beschermen en corruptie tegen te gaan. Deze overeenkomst versterkt onze mogelijkheden rondom het versterken de integriteit van de sport, voorafgaand aan een van ‘s werelds grootste sportevenementen, die op Franse bodem plaatsvindt. Integriteit in sport is van groot belang en ARJEL is zeer ambitieus met betrekking tot het beschermen hiervan. Daartoe werkt zij graag samen met relevante stakeholders, zoals ESSA.”

ESSA is betrokken bij de onderdelen van de Europese Commissie, Raad van Europa en het IOC die zich bezighouden met het bestrijden van matchfixing. Recentelijk heeft de ESSA haar integriteitsrapport over het eerste kwartaal van 2016 gepubliceerd, en is zij betrokken geweest bij verschillende activiteiten die erop gericht zijn om wedgerelateerde matchfixing in de sport onder de aandacht te brengen. Hieronder valt onder andere een educatieprogramma met Europese atleten en een internationaal project getiteld “Kick Crime Out of Sport”, georganiseerd door de Raad van Europa en gefinancierd door de Europese Commissie.

Klik hier voor meer informatie over ESSA.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.