Duitse kansspelwetgeving onder druk

Duitse kansspelwetgeving onder druk

Advocaat Generaal (AG) Szpunar van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) is van mening dat de vergunningverlening voor online sportweddenschappen in Duitsland transparant, niet-discriminerend en in overeenstemming met de EU-wetgeving moet zijn. Zijn advies volgt op een uitspraak van het Hoger Administratieve Hof in Hessen van 16 oktober jl. waarbij de Duitse rechtbank tot een zelfde conclusie kwam. Ook de Europese commissie heeft vragen gesteld aan de Duitse deelstaten. Ook overweegt de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Duitsland.

De op 22 oktober 2015 gepubliceerde conclusie van de AG gaat over de zaak Ince (C-336/14). Ince is een is een Oostenrijkse kansspelaanbieder die een Duitse vergunning voor het aanbieden van online sportweddenschappen heeft aangevraagd. Dit kan in Duitsland sinds 2012 maar tot op heden zijn alle aanvragen geweigerd. Zowel het Hof in Hessen als de AG concluderen nu dat de vergunning verlening in Duitsland niet transparant en discriminerend is en daarmee in strijd is met het Europees recht.

Met de conclusie van de AG komt het verdrag tussen de Duitse deelstaten over kansspelen verder onderdruk te staan. Het Hof is Hessen oordeelde al dat er een multi vergunningstelsel moet komen voor alle online kansspelproducten en dat de huidige Duitse regelgeving ongrondwettelijk is. Het is nu aan de Europese Commissie op verdere stappen tegen Duitsland te ondernemen.

De uitspraak is ook interessant voor Nederland. In weerwil van uitspraken van de Raad van State (Betfairarrest) worden de vergunningen voor het aanbieden van loterijen al jaren op niet transparante en discriminerende wijze verleend. Ook de regulering van online kansspelen is inmiddels ernstig vertraagd. De Europese Commissie waarschuwde Nederland in mei bij een hoorzitting in de Tweede Kamer nu echt vaart te maken met transparante niet discrimineerde vergunningverlening anders zou de Commissie wel eens in kunnen grijpen. De conclusie van het HJEU is een bevestiging van deze inzet.

Een datum voor de uitspraak van het HJEU is nog niet bekend. Normaal gesproken volgt het Hof de conclusie van de AG.

Relevante links
Conclusie AG: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170242&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=608246

http://www.shz.de/schleswig-holstein/politik/eu-zerpflueckt-gluecksspielvertrag-der-bundeslaender-id10167911.html
http://gamblingcompliance.com/premium-content/news_analysis/germany-eu-gambling-treaty-we%E2%80%99re-fine-until-2017
https://innen.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessen-macht-konkrete-vorschlaege-fuer-eine-moderne-gluecksspielregulierung
https://vgh-kassel-justiz.hessen.de/irj/VGH_Kassel_Internet?rid=HMdJ_15/VGH_Kassel_Internet/sub/bac/bac023a2-8bb6-051f-012f-312b417c0cf4,,,11111111-2222-3333-4444-100000005003%26overview=true.htmPer 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.