Danske Spil zelf verantwoordelijk voor afname afdracht aan goede doelen

Danske Spil zelf verantwoordelijk voor afname afdracht aan goede doelen

In de discussie over de gevolgen van de regulering van online kansspelen voor de afdracht aan Goede Doelen wordt gretig gerefereerd aan Denemarken. In Denemarken zou de regulering van online kansspelen geleid hebben tot een afname van die afdracht van 20 procent en dit scenario, zo waarschuwde Alexander Rinnooy Kan namens het Goede Doelen Platform, staat ons in Nederland ook te wachten. Eerder werd al duidelijk dat dit cijfer gemanipuleerd was en dat de afname slechts 6 procent bedroeg. Uit analyse van jaarrapporten van Danske Spil blijkt nu ook dat Danske Spil zelf verantwoordelijk is geweest voor deze afname.

Online kansspelen werden in 2012 gereguleerd in Denemarken, en sindsdien heeft Danske Spil ingezet op actieve migratie van haar spelers, van het loterijproduct richting het online product. Hierdoor is hun bruto spelresultaat op landgebonden kansspelen weliswaar afgenomen, maar hebben zij op de markt voor online kansspelen wel een marktaandeel van 54 procent (!) verworven. Over deze revenuen hoeft Danske Spil geen afdracht te doen aan goede doelen. Per saldo wordt de afname in bruto spelresultaat in landgebonden kansspelen ruimschoots gecompenseerd door het online bruto spelresultaat.

Grafiek: ontwikkeling marktaandeel Danske Spil sinds regulering online kansspelen (2012):
Danske Spil I

 

 

 

 

 

Verder blijkt dat de afdracht van Danske Spil aan goede doelen sinds 2009 vrijwel constant is geweest, ondanks de opkomst van online kansspelen. Waar in 2008 nog 227 miljoen euro werd afgedragen, steeg dit bedrag in 2009 naar 385 miljoen. Sindsdien is deze afdracht altijd tussen de 356 en 385 miljoen euro gebleven. Ter indicatie: het bruto spelresultaat op de online kansspelmarkt (zowel on- als off-shore) is in diezelfde periode gegroeid van 176 miljoen euro in 2008 naar 383 miljoen euro in 2014. De correlatie tussen enerzijds de opkomst van online kansspelen en anderzijds de afdracht aan goede doelen in Denemarken lijkt dus beperkt, laat staan dat er sprake lijkt te zijn van causaliteit.

Overzicht: afdracht Danske Spil aan goede doelen sinds 2008:
Danske Spil II

 

 

 

Bovenstaande cijfers plaatsen de discussie over afdracht aan goede doelen in een ander daglicht. Voor zover er al sprake is van een afname van de afdracht in Denemarken is deze veroorzaakt door de strategische keuze van Danske Spil om in te zetten op de online kansspelmarkt. Dit heeft hen met een marktaandeel van 54 procent geen windeieren gelegd, helemaal niet omdat er op deze opbrengsten geen afdrachtsverplichting rust. Bovendien is de afdracht aan goede doelen relatief constant gebleven in een tijdperk waarin online kansspelen een gigantische vlucht hebben genomen.

De Deense cijfers leren ons twee dingen. Ten eerste kunnen zij die zich bekommeren om de financiering van Deense goede doelen hun peilen beter richten op de grootaandeelhouder van Danske Spil, namelijk de Deense staat, dan op de online kansspelaanbieders. Ten tweede is de aangekondigde rampspoed voor Nederlandse goede doelen en sport gebaseerd op valselijk gepresenteerde informatie, die het debat over regulering van online kansspelen danig vervuild heeft.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.