55% van de Nederlanders voorstander van regulering online kansspelen

55% van de Nederlanders voorstander van regulering online kansspelen

In de beantwoording van de Kamervragen over de Wet Kansspelen of Afstand, die recent openbaar is gemaakt, werd gerefereerd aan een peiling van TNS Nipo. Uit deze peiling blijkt dat 55 procent van de Nederlanders voorstander is van regulering van online kansspelen. Op dit moment maken naar schatting al één miljoen Nederlanders gebruik van online kansspelen, voornamelijk in de leeftijdscategorie van 20 tot 44 jaar. Consumentenbescherming is voor de overheid een belangrijke reden voor regulering, maar ook consumenten zelf geven dus aan een voorkeur te hebben voor legaal online kansspelaanbod op basis van een Nederlandse licentie.

Uit de peiling van TNS Nipo blijkt dat het Kabinetsvoornemen om online kansspelen te reguleren bekend is bij een grote meerderheid onder de Nederlandse bevolking. Liefst 55 procent van de Nederlanders geeft aan de naderende regulering van online kansspelen een goede zaak te vinden. Deze mensen maken met plezier gebruik van verschillende kansspelproducten, zoals wedden op sport, poker of casino. Als voornaamste redenen voor kansspeldeelname worden plezier, en de kans op het winnen van een leuk geldbedrag, genoemd.

Consumenten hebben een voorkeur voor legaal kansspelaanbod. Bescherming tegen kansspelverslaving stimuleert legaal gebruik, waarbij bescherming van gegevens, gegarandeerde uitbetaling van speelwinsten en een eerlijk spelverloop gezien worden als een vanzelfsprekendheid. Als één van de barrières om voor legaal kansspelaanbod te kiezen wordt beperking van het productaanbod genoemd.

Ook uit de peiling van TNS Nipo blijkt weer het belang van snelle en goede regulering van online kansspelen. Het is niet alleen de overheid die vanuit het oogpunt van consumentenbescherming wil reguleren, ook de Nederlandse deelnemer aan online kansspelen is enthousiast over het idee om gebruik te kunnen gaan maken van lokaal gereguleerd online kansspelaanbod. Ook om die reden is snelle regulering noodzakelijk!Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.